Opieka

Dom Pielęgnacyjno-Opiekuńczy „DWOREK” został wybudowany z myślą o potrzebach osób starszych, niepełnosprawnych, także leżących. Nie posiada żadnych barier architektonicznych. Na zewnątrz budynku znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich zaś w środku jest 3-kondygnacyjna winda. Szerokie korytarze są wyposażone w poręcze przyścienne dla osób mających problemy z samodzielnym poruszaniem się.

Personel medyczno-opiekuńczy rekrutuje się spośród dyplomowanych pielęgniarek oraz opiekunek po ukończonych szkołach dla opiekunek osób starszych i niepełnosprawnych. Wykwalifikowana kadra gwarantuje właściwą opiekę nad osobami z chorobą Alzheimera, chorobą Parkinsona, demencją starczą, po wylewach, udarach, złamaniach i innych schorzeniach podeszłego wieku.

Naszym podopiecznym oferujemy możliwość pobytów stałych, czasowych a także dziennych.