Rehabilitacja

Usługi rehabilitacyjne -świadczone w ramach opłaty stałej

Praca rehabilitanta obejmuje zajęcia grupowe oraz indywidualne. Zajęcia prowadzone są w sali rehabilitacyjnej lub w pokoju pensjonariusza-w zależności od kondycji psychofizycznej pacjenta. W zakresie tych usług mieści się;

  • rehabilitacja ortopedyczna – w stanach po złamaniach, skręceniach, zwichnięciach i innych urazach
  • rehabilitacja neurologiczna – po udarach, wylewach krwi do mózgu i innych uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego
  • rehabilitacja reumatologiczna – przy zmianach zwyrodnieniowych stawów
  • rehabilitacja geriatryczna – mająca na celu poprawę samodzielności osoby starszej

Dom wyposażony jest w łóżka ortopedyczne, balkoniki oraz inny sprzęt rehabilitacyjny usprawniający przebieg procesu rehabilitacyjnego.